ระบบกิจกรรมชุมนุม

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15:20 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำแนะนำในการลงทะเบียนชุมนุม

  1. ตรวจสอบกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2567
  2. ให้นักเรียนคลิกเลือก ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ที่นักเรียนต้องการ
  3. เข้าสู่ระบบโดยกรอก เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ทั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  4. ตรวจสอบชื่อกิจกรรมชุนนุมที่นักเรียนต้องการลงทะเบียน เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียวตลอดปีการศึกษา
  5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมให้ติดต่อครูที่ปรึกษาชุมนุมเดิมที่นักเรียนลงทะเบียนไว้ สามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล